Sepiste renoveerimine

Rauast sepistatud esemed jäävad püsima, kestavad kauem kui meie, omandades ajajooksul miljöö- ja ajalooväärtusi, mis tuleb säilitada.

Kui mõni unikaalselt väärtuslik sepis vajab renoveerimist või vajad sepist majale, mis asub kaitsealuses miljööväärtuslikus piirkonnas ja planeeritavad tööd on vaja kooskõlastada, siis saame sind aidata.

Kooskõlastame projekti ja tehtud tööd Muinsuskaitseametiga.
Meie meisterlikkuse tunnuseks on Muinsuskaitseamet andnud meile tegevusloa nr.EMU000216, mis annab meile õiguse projekteerida, ennistada ja renoveerida unikaalseid ja isikupäraraseid ajaloolisi sepiseid ning sepistatud mälestisi.

Ferrum Fabrica seppade poolt renoveeritud sepised: